Sprekers

   

Lode Godderis

Burn-out vormt een aanzienlijke belasting voor onze maatschappij. Een toenemend aantal werknemers krijgt te maken met stress en burn-out. Toch zijn er op dit moment nog geen duidelijke diagnostische criteria voor burn-out. Burn-out heeft  overeenkomsten met depressie en er is discussie over of burn-out en depressie twee aparte zaken zijn of niet. Of bloed kan gebruikt worden als spiegel van de geest wordt onderzocht, maar bloed indicatoren laten in elk geval toe beter zicht te krijgen op de onderliggende mechanismes. Het onderzoek focust zich momenteel op de rol van onder andere de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as, autonoom zenuwstelsel, immuun systeem en metabole processen. Onze groep richt zich op de studie van relatief stabiele DNA-methylatie veranderingen in genen betrokken bij stressrespons en regulatie van de gemoedstoestand. Door betere kennis van de onderliggende mechanismes zullen we beter in staat zijn om burnout beter te begrijpen, voorkomen en behandelen. 
 
Professor Dr. L. Godderis is hoogleraar aan het Centrum voor Milieu en Gezondheid van KU Leuven. Hij is ook directeur Kennis, Informatie en Onderzoek bij IDEWE (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk). Hij onderzoekt de impact van werk op de gezondheid van werknemers door het onderliggende mechanisme te ontrafelen en omgekeerd ook hoe gezondheid het werk (on-) vermogen kan beïnvloeden. Hij is voorzitter van Modernet; een internationaal netwerk voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor trends en detectie van beroepsgebonden aandoeningen.​